Γνωρίζεις το πραγματικό κόστος συναλλαγών σου;

Τα ΜΚΚ είναι τα Μεγάλα Κρυφά Κόστη που όλες οι επιχειρήσεις πληρώνουν, ως κόστος συναλλαγών, αλλά σπάνια τα υπολογίζουν. Εμείς, φτιάξαμε ένα ΔΩΡΕΑΝ υπολογιστή ΜΚΚ, ώστε ανώνυμα και εύκολα να δεις τι ακριβώς πληρώνεις σε Τράπεζες και άλλους διαμεσολαβητές, κάθε φορά που συναλλάσσεσαι.

Η ομάδα της B- Liquid αναπτύσσει εδώ και χρόνια πρωτότυπες τεχνολογικές λύσεις που μειώνουν δραστικά το κόστος συναλλαγών και απλοποιούν τις διαδικασίες πληρωμής. Οι πλατφόρμες και οι λύσεις μας διευκολύνουν τους καταναλωτές, προωθούν τις αυθόρμητες και τις επαναλαμβανόμενες αγορές, ενόσω ελαχιστοποιούν τα ΜΚΚ και άρα ενισχύουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Πέρασε όσα περισσότερα στοιχεία μπορείς στον υπολογιστή παρακάτω, για να δεις, σε πραγματικό χρόνο και με πραγματικά μεγέθη πόσο ακριβώς είναι το κόστος συναλλαγών σου. Ιδανικά, θα θέλαμε να συμπληρώσεις όλα τα πεδία, για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε ακριβώς το κόστος των συναλλαγών σου!

Step 1 - Γενικά στοιχεία επιχείρησης
#

1. Ετήσιος Τζίρος

2. Αριθμός πελατών

3. Ποσοστό του τζίρου που εισπράττεται σε μετρητά (εξαιρούνται οι πιστωτικές κάρτες)

4. Πωλήσεις επι πιστώσει με επιταγές

5. Πωλήσεις επι πιστώσει με ανοικτό λογαριασμό

6. Αποθεματικά σε μετρητά

7. Αποθεματικά σε επιταγές

8. Υπόλοιπο επιταγών πελατών (σπασμένων) στην τράπεζα

9. Άθροισμα σε € των επιταγών που έχετε δώσει εσείς σε τρίτους (αλλά δεν έχουν εξοφληθεί)

10. Ποσοστό πραγματικής κερδοφορίας (μετά από φόρους και συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδήλωτων πωλήσεων)

11. Προσωπικό (αριθμός) συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης

12. Μισθοδοσία -- σύνολο δαπάνης μαζί με κρατήσεις

13. Συνολικός αριθμός πελατών (Dublicate, need to be changed)

Step 2 - Στοιχεία κόστους σχετιζόμενα με προμήθειες
#

1. Συνολικό ύψος παραγγελιών εσωτερικού

2. Αριθμός παραγγελιών εσωτερικού

3. Συνολικό ύψος Παραγγελιών εξωτερικού

4. Αριθμός παραγγελιών εξωτερικού

5. Συνολικό ύψος παραγγελιών εξωτερικού σε άλλο νόμισμα εκτός ευρώ

6. Αριθμός παραγγελιών εξωτερικού εκτός ευρώ

7. Άθροισμα σε € των επιταγών που έχετε στο χέρι.

8. Συνολικό κόστος χρηματοδοτήσεων (συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου δανεισμού)

9. Κόστος διαχείρισης (διαπραγμάτευσης τιμών και διακανονισμού) των αγορών (Απασχόληση προσωπικού και έξοδα κίνησης)

10. Κόστος διαμεσολαβητών (π.χ. τράπεζες) και μεσαζόντων για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας προμήθειας

11. Ποσοστό επανω από την τραπεζική ισοτιμία για αλλαγή συναλλάγματος που σας χρεώνει η τράπεζά σας

12. Σύνολο σε € των παραγγελιών που δε σας παρέδωσαν οι προμηθευτές σας, λόγω ελλείψεων

13. Σύνολο προμηθευτών

14. Δαπάνες προσωπικού επιφορτισμένων με την διαχείριση προμηθειών

15. Μέσος όρος έκπτωσης που πέτυχατε από προμηθευτές εσωτερικού

16. Μέσος όρος έκπτωσης που πέτυχατε από προμηθευτές εξωτερικού

17. Μέσος χρόνος εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών εσωτερικού

18. Μέσος χρόνος εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών εξωτερικού

Step 3 - Στοιχεία κόστους σχετιζόμενα με πελάτες
#

Κόστος της διαχείρισης των συναλλαγών

1. Συνολικές Μεικτές Αμοιβές Λογιστηρίου

2. Συνολικές Μεικτές Αμοιβές Φοροτεχνικών

3. Συνολικές Μεικτές Αμοιβές Εισπρακτόρων

4. Επιπλέον κόστη (εκτός αμοιβών προσωπικού) που σχετίζονται με την είσπραξη χρεών

5. Συνολικό κόστος αντικαταβολών (που δεν πληρώνονται από τους τελικούς πελάτες)

6. Συνολικό κόστος του διαμεσολαβητή για την ολοκλήρωσή συναλλαγών π.χ. μια διαδικτυακή πύλη συναλλαγών (e-commerce), Τράπεζα, ΟΠΑΠ, Ταχυδρομείο, χρεώσεις POS Τραπεζικές χρεώσεις

Τραπεζικές χρεώσεις

7. Τραπεζικό κόστος μεταφοράς και διαχείρισης εισπράξεων(συμπεριλαμβανομένης της υστέρησης απόδοσής – valeur)

8. Το κόστος αλλαγής συναλλάγματος για εξαγωγές

9. Χρεώσεις δανείων κεφαλαίων κίνησης

10. Κόστος από σπάσιμο επιταγών

11. Κόστος καρτών προσωπικού

Μη τραπεζικές χρεώσεις

12. Το κόστος διαχείρισης της επισφάλειας (κόστος προσωπικού)

13. Κόστος ασφάλισης πιστοληπτικού κινδύνου

14. Κόστος νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα

Step 4 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Μη υποχρεωτικές)
#

1. Ανείσπρακτες οφειλές (ανασφάλιστες) τους τελευταίους 12 μήνες

2. Ανείσπρακτα υπόλοιπα ασφαλισμένων οφειλών από τιμολόγια τελευταίου δωδεκάμηνου

3. Αριθμός απολεσθέντων πελατών το τελευταίο δωδεκάμηνο

4. Χαμένος τζίρος από απολεσθέντες πελάτες

5. Τζίρος που χάθηκε λόγω αδυναμίας πίστωσης

6. Αριθμός νέων πελατών το τελευταίο δωδεκάμηνο

7. Πρόσθετος τζίρος από νέους πελάτες στο τελευταιο δωδεκάμηνο

8. Μέσος χρόνος είσπραξης εκδοθέντων τιμολογίων

9. Αδήλωτες πωλήσεις

10. Αδήλωτες προμήθειες

11. Αξία στοκ

12. Ύψος τραπεζικού δανεισμού πέραν των πιστοληπτικών γραμμών

13. Προκαταβολές φόρου τρεχούμενου έτους

Details information

Τα πραγματικά σας οικονομικά μεγέθη

Τα πραγματικά σας οικονομικά μεγέθη

Κόστος Συναλλαγών - ΜΚΚ

Μέσος Όρος

0%

Το δικό σας κόστος

0%

Κόστος ανταλλαγής συναλλάγματος

Μέσος Όρος

3%

Το δικό σας κόστος

0%

Τραπεζικό κόστος

Μέσος Όρος

8%

Το δικό σας κόστος

0%

Δυνατή βελτιστοποίησή κόστους συναλλαγών

Δυνατότητα μείωσης

0%

Δυνατή αύξηση ποσοστού κερδοφορίας

Δυνατή αύξηση

0%

Δυνατή μείωση Τραπεζικού κόστους

Δυνατή μείωση

0%

Δυνατή αύξηση τζίρου

Δυνατή αύξηση

0%

Τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί;

Αν τα ΜΚΚ είναι μικρότερα από Χ%, τότε κάτι κάνετε πάρα πολύ σωστά. Επικοινωνήστε μαζί μας, να μας το εξηγήσετε και να σας συγχαρούμε!

Αν τα MKK κυμαίνονται από Χ% ως Χ% σημαίνει ότι κάποια χαμένη ευκαιρία επιβαρύνει την κερδοφορία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να την εντοπίσουμε και να τη διορθώσουμε, άμεσα και οριστικά.

Αν τα MKK είναι μεγαλύτερα από Χ %, η διαρροή των κερδών σας είναι σοβαρή και χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Τα καλά νέα βέβαια είναι ότι θα δείτε πολύ άμεσα τη διαφορά, αμέσως μόλις εφαρμόσουμε τις διορθωτικές μας κινήσεις. Αρκεί να μας στείλετε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε για να βρούμε μαζί λύση!

* Τα στοιχεία που συμπληρώσατε στον υπολογιστή ΜΚΚ παραμένουν ανώνυμα και εμπιστευτικά.

*Fill in name and email correctly

Μπορούμε να βοηθήσουμε;